Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei

Du-te la conținut

Meniul principal :

PRIMA PAGINĂ


Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei este o instituție de învățământ care oferă pregătire în domeniile agricultură, mecanică și comerț.
Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei urmărește formarea și dezvoltarea personalității elevilor, promovarea educației pentru valori, stimularea creativității tinerilor și a spiritului antreprenorial, asigurând o pregătire solidă, bazată pe cunoștințe de cultură generală și pe formarea de competențe profesionale, care să permită absolvenților exercitarea unei profesii, realizarea propriei afaceri, continuarea studiilor în forme superioare de învățământ.

s


Prin resursele umane și materiale de care dispune, Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” răspunde cerințelor de satisfacere a nevoilor de dezvoltare personală a tinerilor și adulților din zona ocupațională, asigurând pregătirea la nivelul standardelor și capacitatea de adaptare la condițiile sociale actuale.
Liceul Tehnologic
„Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei se află într-o zonă agricolă reprezentativă. În această zonă se pot dezvolta cu succes cultura plantelor de câmp, legumicultura, viticultura, creșterea animalelor și valorificarea superioară a produselor vegetale și animale, având în vedere că aproximativ 40 % din populația acestei zone se ocupă cu agricultura.
Liceul Tehnologic „Haralamb Vasilui” Podu Iloaiei constituie un centru de formare profesională inițială și continuă în domeniul agriculturii, având o bază materială corespunzatoare desfășurării unui învățământ agricol modern.
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal