Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei -

Go to content

Main menu

PRIMA PAGINĂ


         Liceul Tehnologic
„Haralamb Vasiliu” este o instituție de învățământ care oferă pregătire în domeniile agricultură și mecanică.

         Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” urmărește formarea și dezvoltarea personalității elevilor, promovarea educației pentru valori, stimularea creativității tinerilor și a spiritului antreprenorial, asigurând o pregătire solidă, bazată pe cunoștințe de cultură generală și pe formarea de competențe profesionale, care să permită absolvenților exercitarea unei profesii, realizarea propriei afaceri, continuarea studiilor în forme superioare de învățământ.

s

         Prin resursele umane și materiale de care dispune, Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” răspunde cerințelor de satisfacere a nevoilor de dezvoltare personală a tinerilor și adulților din zona ocupațională, asigurând pregătirea la nivelul standardelor și capacitatea de adaptare la condițiile sociale actuale.


        Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, se află într-o zonă agricolă reprezentativă. În această zonă se poate dezvolta cu succes cultura plantelor de câmp, legumicultura, viticultura, creșterea animalelor și valorificarea superioară a produselor vegetale și animale, având în vedere că cca. 40 % din populația acestei zone se ocupă cu agricultura.

         Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei constituie un centru de formare profesională inițială și continuă în domeniul agriculturii, având în proprietate o suprafață de 34,14 hectare, din care 22,5 hectare teren arabil, 6,43 hectare suprafață construită, 5,21 hectare grădină și o bază materială corespunzătoare desfășurării unui învățământ agricol modern.

Back to content | Back to main menu